Lilla Syltvik

Nämns i husförhörslängden 1740-50 då Olof Andersson med hustrun Ingrid och sönerna Nils och Anders bor här. År 1825 är Lilla Syltvik ett halvt frälsehemman. Mangårdsbyggnaden (koordinaten) är uppförd 1870. Bostadshuset 125 m. VNV härom uppfördes 1825. Lilla Syltvik köptes 1964 in av statliga Vattenfall, som planerade att bygga ett oljeeldat värmekraftverk eller kolkondenskraftverk på fastig- heten, men planerna skrinlades, och i stället byggdes Marvikens kraftverk vid Bråviken.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-12-03 14:53:11) Kontakta föreningen