Hammarstens vårdkase

Hammarstens vårdkase. 48 m. ö.h. (Berget kallas även Limpan).

Vårdkasar har sedan urminnes tider använts som signalsystem. Kasarna var staplade med kådrikt trä som vid hotande fara antändes av vakt- manskapet. Vida omkring sågs elden och röken, som bådade allmogen att gå man ur huse för att möta fienden. Systemet är kanske mångtusenårigt, och fanns kvar ända in på 1800-talet. På Gotland kom de till användning så sent som på 1850-talet, och i ett sockenstämmoprotokoll från Gryt 1790 talas om vikten av att underhålla kasarna.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:09:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:09:42) Kontakta föreningen