Björkskär

Ö belägen öster om Stora Ålö i Gryts södra skärgård.
Tjänade redan under medeltiden som fiskeläge för borgarna i Linköping och Söderköping. ...
1760 omnämns ön som frälsefiskeläge under Fågelvik.
De första bebyggarna betalade skatt för såväl mark som fångst till "Herren på Fågelvik".

År 1828 fanns 17 hushåll på ön och sammanlagt 90 personer. De små låga stugorna var placerade på öns östra del, starkt utsatta för väder och vind.
I slutet av 1920-talet fanns här 3 familjer.

De låga stugorna finns kvar, men är pietetsfult l renoverade.
De tjänar nu endast fritidsbostäder


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:10) Kontakta föreningen