Björkudden

Björkudden är Gryts Hembygdsförenings hembygdsgård, vackert belägen vid Gammelbofjärden.
Marken ägs och arrenderas av Kyrkan. Det första arrendeavtalet skrevs i sept 1957. Ett förbehåll för arrendet var dock att föreningen inom en 5-årsperiod uppförde en byggnad på området. Så skedde också. Den 18 aug. 1960 invigdes den första byggnaden, den s.k. Gamla stugan, ditflyttad från Högved Östergård.
Gryt hade fått sin HembygdsgårdGryts Hembygdsförening bildades den 9 augusti 1953 av 27 intresserade sockenbor. Rektor Bertil Eriksson blev föreningens första ordförande.

Hembygdsgården är belägen vid Gammelbofjärden. Marken ägs av Kyrkan. Enligt det första arrendekontraktet som tecknades den 19 september 1957 förband sig föreningen att inom 5 år uppföra en lämplig byggnad på tomten. Bröderna Bror och Elving Magnusson skänkte då den timmerstuga som varit Högved Östergårds ursprungliga mangårdsbyggnad. Stugan monterades ner, flyttades och återuppfördes vid Björkudden under sommaren 1960. Den invigdes i augusti samma år. Gryt hade fått sin hembygdsgård!

I takt med att föreningens samlingar ökat har också byggnaderna blivit fler. Så skänktes t.ex. 1962 en timmerbod från Forshem, den s.k. Östra boden, där idag diverse snickeri- och hushållsföremål finns samlade.
Flera byggnader är nyuppförda, men med mått och förebild från olika byggnader i socknen. Sjöboden, uppförd 1968, har sin förebild i en gammal sjöbod från Gräsmarö, Smedjan, 1972, är en replik av en smedja från Fyrtorp. Tre helt nya byggnader finns på området: den s.k. Nya stugan som uppfördes 1979 samt vagnsskjulet som stod klart 1995. År 2003, i samband med föreningens 50-årsjubileum, invigdes det senaste tillskotte ett “båthus på land” för att bl.a. rymma det gårdsmuseum från Harstena som donerats till föreningen.

Föreningen har ett årsprogram där flera punkter återkommer år från år. Så anordnar föreningen t.ex. en årlig sommarfest tredje söndagen i juli månad. Vidare anordnas guidade vår - och höstvandringar i den egna hembygden.

Föreningen har ett stort text- och bildarkiv. Som ett led i sin strävan att sprida kunskap om den egna hembygden i gången tid likaväl som nutid, har föreningen givit ut flera böcker. Den kanske mest kända är “Gryt förr och nu” som tryckts i flera upplagor.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:41:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:41:49) Kontakta föreningen