Nyhägn, Ursprunglinga Sunna

Nyhägn nämns 1837.

Inom några hundra meter söder ut finns ytterligare två hus som benämns Nyhägn (lokalt även "Sunna"), men detta är det ursprungliga Nyhägn (se även övriga Nyhägn).

Ursprungliga bostadshuset låg ca. 5 m. öster om nuvarande och med sin västra långsida mot nuvarande hus östra kortsida.

Gamla huset revs då nya bostadshuset uppfördes 1914. Ladugården 90 m. SO härom är uppförd omkr. 1910. Uthuset 30 m. ONO härom är uppfört 1914.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:29) Kontakta föreningen