Stora Lövvik, Lönuik, Löfwijk

"Lönuik" nämns 1535. Namnet kommer av trädnamnet lönn, men förändrades sedan till "Löfwijk" (1620). Om urprungliga platsen är dagens "Stora Lövvik" eller det numera försvunna "Lilla Lövvik" är okänt. Uppdelningen i "Storre Lönuick" och "Lylle Lönuik" uppträder för första gången 1583. Det fanns fyra gårdar i byn då laga skifte genomfördes 1837. Nuvarande gård blev kvar på sin ursprungliga plats.

Dagens mangårdsbyggnad är uppförd 1914.

Flygelbyggnaden (gamla mangårdsbyggnaden) ev. uppförd på 1700-talet.

Bostadshuset 150 m. NNV därom ("Åströmsgården") uppfört omkr. 1850.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:38) Kontakta föreningen