Skeppsudden

Nämns för första gången i husförhörslängden 1813-25.

Bebos då av skepparen Sven Olofsson Carlström med hustrun Lovisa Bäckman och två barn samt pigan Johanna. Bostadshuset uppfört omkr. 1875. Ursprungliga bostadshuset återfinns 20 m. öster härom (se bild). Ladugård uppförd omkr. 1925.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:08) Kontakta föreningen