Stora Bäckermåla

(Stora Bäckermåla). "Bokarla Måla" nämns 1453.

Första delen av namnet - Bokarl - betyder bofast karl och andra delen - måla - är detsamma som mäta. Namnet betyder alltså ungefär "den uppmätta (upptagna) platsen som ägs av de bofasta bönderna i byn". Byn i detta fall torde vara Åbäcks by, som......låg 1 km. söder härom (se "Åbäck"). Mangårdsbyggnaden uppförd första hälften av 1800-talet, ombyggd 1875 och 1944. Mindre bostadshus 80 m. öster därom uppfört 1914. Ladugården uppförd 1919.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:59) Kontakta föreningen