Lövstad

Nämns för första gången i husförhörslängden 1836, då Anna Jonsson och Ragnhild Månsdotter bebor torpet.

Koordinaten anger platsen för ursprungliga huset och är något osäker.

Redovisas som jordtorp på karta från 1878. Sist boende är Karl Axel Erhard Andersson och hans hustru Elin Hildegard Albertina. De flyttar ut 1940. Ladugården, vilken låg ca. 50 m. söder om huset utmed vägens västra sida, revs före 1952.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:56) Kontakta föreningen