Rosendal

Nämns i husförhörslängden 1839.

Anders Östling med hustrun Anna och två barn samt torparen Magnus Olofsson med hustrun Johanna och tre barn är antecknade att ha genomgått husförhör då.

Bostadshuset, uppfört 1930, ersatte det äldre som troligen var det ursprungliga.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:40) Kontakta föreningen