Flygaretorpet, Båtsmanstorp nr. 184

Redovisas på karta 1701.

Nämns i socknens (Ringarums) äldsta husförhörslängd 1774-79. Då bor här (Östen?) Flygare, hustrun Karin Jacobsdotter, sönerna Jacob och Nils samt döttrarna Brita och Annika.

På karta 1878 redovisas ytterligare ett båtsmanstorp (Startorpet) 40 m. SO härom. Det tillhör emellertid Ringarums socken. Flygartorpet tillhörde även det Ringarum fram till 1857, då roten överfördes till Gryt.

Siste båtsmannen var Karl Johan Flygare, född 24 april 1824 i Ringarum, och antagen som båtsman år 1859.
Han får "avsked för ålderdom och sjuklighet" år 1892. Därefter tillsäts inte tjänsten.
Han var gift med Carolina Matilda Andersdotter f. 1837 i TryserumSist boende var ladugårdskarlen Karl Oskar Karlsson, hustrun Karin Charlotta, sonen Karl Ivar samt dottern Elin Linnea.

De flyttar till Ringarum 21 november 1927.

Sedan är Flygaretorpet antecknat som rivet. Rester av uthus ca. 50 m. öster därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:39:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:39:10) Kontakta föreningen