Årsvik, Årsviken

Nämns i husförhörslängden 1836, då statdrängen Jonas Persson med hustrun Anna Gustava och sonen Carl flyttar in.

Redovisas som jordtorp på 1878 års karta.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:57) Kontakta föreningen