Finndrakö

Omnämns 1453 som "Finnarache".

Namnet kommer troligen av finne (finska fiskare besökte ofta östgötaskärgården och ibland slog någon av dem ned sina bopålar här). Sista led "rache / raka" är detsamma som "raka" i "torraka" d.v.s. torrt och dött träd.

Senare är namnet förvanskat och på 1700-talet skrivs Findrakö.

På karta 1825 är Findrakö beläget 140 m. SO om nuvarande hus (ca. X 6453665 Y 1557570 (se bild)).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:49:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-16 12:36:22) Kontakta föreningen