Holmsätter

Nämns för första gången i husförhörslängden 1831, då torparen Nils Svensson med hustrun Catharina Persdotter och deras tre barn bor här. Sist boende är änklingen och fattige daglönaren Karl Gustaf Karlsson som flyttar ut 1911 efter att hustrun och sonen ("idiot") dött samma år. Jordkällarruin ca. 10 m. öster därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:13) Kontakta föreningen