Ramsdal, Ramssdaal

"Ramssdaal" omnämns 1535.

Jordeboken 1543 upptar ett helt frälsehemman.

Ramsdal ägdes 1590 av Måns Eriksson Ulfsparre. Dåtidens gård låg ungefär 200 m. längre väster ut. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes omkr. 1875. Ett äldre bostadshus intill uppfördes omkr. 1850. Ladugård omkr. 1890. "Ram" kommer av det fornsvenska fågelnamnet "rampn" som betyder "korp" (i kollektiv betydelse).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:05) Kontakta föreningen