Karlskog

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden som uppfördes i slutet av 1700-talet men revs 1984, då det intilliggande grustaget utökades. Karlskog hette tidigare Gåsebäck, men döptes om av Karl Egerström (efter sitt förnamn) som förvärvade gården 1825. År 1453 nämns Gåsebäck för första gången och skrivs då "Gåsebacke". I jordeboken från 1543 beskrivs Gåsebäck som ett helt frälsehemman, och hörde under 15- och 1600-talen liksom Borg och Sandvik till Herrborum. (Se även "Väderkvarn"). Nuv. bostadshus uppfört 1870. Ladugården uppförd 1929.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:10:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:03:33) Kontakta föreningen