Nyhagen

Nämns i husförhörslängden 1813-25, då stataren Anders Jansson med hustru Kerstin Jonsdotter och deras tre söner bor här.

Redovisas som jordtorp på 1878 års karta.

Revs på 1940-talet.

Jordkällare vid X 6453394 Y 1552722.
Stenfot efter ladugård ca. 20 m. SV om jordkällare.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:58) Kontakta föreningen