Vikeboda, Vickeboda, Wijkeboda

Omnämns som "Wijkeboda" 1660.

Nämns i husförhörslängden 1788-92. Då bor här Johan Löfstedt, hustrun Brita Stina (Ferström?) och pigan Stina Hansdotter.

Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1850, liksom ladugården. Det ca. 60 m. längre söder ut liggande bostadshuset är uppfört i början av 1800-talet. Lämningar efter kvarn 75 m. söder man- gårdsbyggnaden. På karta 1785 finns fyra kvarnar redovisade i denna bäck. Två nere vid Valdemarsviken (varav lämningarna är en) och två uppströms, ca. 300 - 500 m. från mynningen.

Vägen till Vikeboda anlades först i början av 1920-talet. Tidigare utnyttjades vattenvägen till Valdemarsvik.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:03) Kontakta föreningen