Vindbåsö, Windebergsö

Windebergsö nämns i husförhörslängden 1839-49.

Då bor här Anders Petter Hummelvik, hustrun Anna Stina Nilsdotter, dottern Catharina Charlotta och sönerna Nils August och Wilhelm.

De flyttade från ön 1855 och sedan nämns inte Windebergsö eller Vindbåsö längre i längden.Invid husgrunden, som är ca. 10 x 5 m. står en hamlad Lind.

På ön finns ett 75-tal träd som bär spår av hamling, varav ett 25-tal de senaste åren underhållits.

Övervägande delen är Lind, men även Lönn och Ek förekommer. Söder om huset finns en ca. 60 x 40 m. stor stenmursomgärdad f.d. åker.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:53) Kontakta föreningen