Lötherne, Lötarna, Plöjbolöten

Lötherne" (vilket betyder "betesmarkerna") redovisas ungefär här på karta från 1700-talet.

"I husförhörslängden finns Lötherne med fram till 1788-92. Det närbelägna Hagaborg (175 m. väster härom), påstås tidigare ha haft namnet "Plöjbolöten", vilket nog är en sammanblandning med "Lötherne" (Lötarna).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:37:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:37:17) Kontakta föreningen