Bondekrok

Bondekrok
Bondekrok är en ö i Gryts skärgård i östra delen av fjärden Orren. På södra delen av ön finns en by som har skriftlig dokumentation från 1500-talet. År 1872 bodde det 48 personer på ön. År 1990 flyttade de sista helårsboende från ön.

"Bondakrock" nämns första gången 1535. År 1543 bor här Töriel som är antecknad: "såer han en tunna, har enge 15 lass, iswharp och stödningsfiske". År 1598 får Sven i Bondekrok två års skattefrihet ......som kompensation för den plundring han råkat ut för av två främmande flottor.

Toriel efterträddes på Bondekrok av Sven. Att Sven är son till Toriel kan vi bara gissa. Sven i Bondekrok står upptagen i den extra taxering som gjordes med anledning av Älvsborgs lösen. Det är även en Sven som 1583 köper bördsrätten till Bondekrok av kung Johan III för 4 gulden.

Under större delen av 1700-talet hade Bondekrok en fördubblingsbåtsman. Båtsmanstorpet låg ca 200 m. öster om byn och är utritat på karta 1791 samt på storskifteskartan år 1800. Inga synliga rester finns idag.

Från mitten av 1750-talet hade ön tre väderkvarnar. Två var belägna ca. 200 m. NV om byn. En väderkvarn, uppförd av Jon Månsson fanns kvar 1789, då den omnämns i hans bouppteckning. Kvarnstenen tjänstgör nu som trappsten till forna mangårdsbyggnaden på den västra gården En tredje väderkvarn var placerad ca. 200 m. SV om byn.

År 1753 friköptes ön från Kronan av bönderna.

Sedan mitten av 1800-talet har det funnits tre brukningsdelar:
- den östra gården, 3/6 mantal, varpå båtsmanstorpet låg.
-den mellersta gården 2/6 mantal, där Hagtäppan (huvudkoordinaten) en tid inrymde telefonstation (öppnad 1938) för Bondekrok och Ämtö.
-den västra gården 1/6 mantal vars mangårdsbyggnad utflyttades hit vid laga skifte 1852-1856. Tillhörande ladugård låg ca. 100 m. väster om mangårdsbyggnaden.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:36:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-01-15 18:02:02) Kontakta föreningen