Stora Kallkärr

Redovisas på denna plats som jordtorp på 1878 års karta.

År 1812 ligger dock Stora Kallkärr tillsammans med och endast 30 m. väster om Lilla Kallkärr, ca. 200 m. öster härom.

Ännu tidigare - i 1788-92 års husförhörslängd - har någon uppdelning i Stora- och Lilla Kallkärr ännu inte gjorts, och stället benämns "Kåhlkärret". Ladugård och bykstuga borttagna våren 2001. (Se även "Lilla Kallkärr").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-16 12:37:08) Kontakta föreningen