Sättersund

Settersund nämns i husförhörslängden 1813-25. Då bor här skomakaren Anders Zetterström, hustrun Lena Jonsdotter och sonen Johan August. Dessutom bor här änkan Kjerstin Jonsdotter.
Redovisas som jordtorp på 1878 års karta. Stora bostadshuset uppfört under 1800-talet och tillbyggt 1920. Ett f.d. brygghus samt badhus uppförda 1901.

Kallas även "Säterön" efter halvön det ligger på.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:07:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-16 12:35:43) Kontakta föreningen