Sofielund, Josefinelund

Kallades Josefinelund fram t.o.m. husförhörslängden 1905-16.

Nämns i husförhörslängden 1876-80 som "en stuga på mellangårdens egor". Från 1876 bor här Sven Peter Bäckström med hustrun Eva Charlotta Olofsdotter och dottern Alma.

År 1880 flyttar så Nils Andersson med hustrun Anna Josefina Andersson och dottern Anna in. Det är med stor säkerhet så att hennes andra förnamn gav stället dess namn. Sist boende är lantbrevbäraren Axel Wilhelm Bergström och hans hustru Ester Dorotea. Han dör 9 december 1958 och hon flyttar ut 1 september 1961.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:21) Kontakta föreningen