Broholmen

Första anteckningen i husförhörslängden är från 1841, då torparen Carl Jonson med hustrun Anna Nilsdotter och barn bebor stället. Sist boende är skogsarbetaren Tore Elof Karlsson och hans hustru Kaisa Birgit. De flyttar till Östra Ed 26 maj 1944. Sedan är Broholmen fritidsbostad fram till 1963. Då revs huset och ett nytt fritidshus byggdes på samma plats.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:19) Kontakta föreningen