Haga

Nämns i husförhörslängden 1841.

Den 26/6 1847 dör här Anna Cajsa Jonsdotter, hustru till torparen Carl Månsson.Sist boende är f.d. målaren Gustaf Leander Södling som avlider på julafton 1980. Nedbränt omkr. 1995.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 19:41:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 19:41:50) Kontakta föreningen