Edshammarsön

På kartor från 1840 och 1878 finns inget hus redovisat.

Huset skall enl. uppgift ha flyttats till Grytö 1 km. NV härom, där det återuppfördes i början av 1890-talet som "Charlottenborg". (Se "Charlottenborg").

Detta tyder på att ursprungliga huset stod här en mycket kort tid innan det flyttades till nya platsen.

På gamla husgrunden finns numera ett fritidshus uppfört, dock vridet 90 grader mot det ursprungliga huset. Omring 35 m. SV om huset och intill sjöbod finns grunden efter ytterligare ett hus med måtten 6,5 X 4 m. som haft eldstad i östra hörnet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:21:20) Kontakta föreningen