Grundsjön

Redovisas på karta från 1701.

Nämns i (Ringarums) äldsta bevarade husförhörslängd 1774-79. Då bor här Joh. ???bom, hustrun Ingeborg Jonsdotter, sonen Lars och flickan Brita Stina Nilsdotter. Auktion hölls fred.

18 maj 1917 då Anders Adolfsson avträder som torpare.

Sist boende är f.d. torparen...Simon Helmer Simonsson och hans hushållerska Johanna Dorotea Johansson. De flyttar till Östra Eneby den 7 november 1939. Husen revs 1942 och åkrarna intill planterades med skog 1948. Omkr. 60 m. norr om husgrunden finns en fin källarruin.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:55:39) Kontakta föreningen