Gräsmarö

Gresmara" nämns 1535 samt i 1543 års jordebok.

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden till Gräsmarö 1:3, "mitt i byn". Då är bonden Per antecknad att ha: "åker godh, eng lithen, timberskog, vedbrand, mulbethe, fiskewatn goth, ekeskog godh". Gräsmarö var då ett helt kronohemman. Laga skifte fastställdes 1854.Mangårdsbyggnaden till Gräsmarö 1:3 uppfördes på 1840-talet och innehöll på 1900-talet telefonväxel fram till automatiseringen.

Vid laga skifte flyttades bl.a. en gård ut till en plats 185 m. NNV härom och kallas Ekkullen.

På sydvästra delen av ön (15 m. från modernt bostadshus och vid X 6461580 Y 1568425), har på 1700-talets senare del legat ett fördubblingstorp. Fördubblingsbåtsmannen hette Lindholm och till stugan hörde även en liten ladugård. Inga synliga rester.

Gräsmarö har ett mycket välskött odlingslandskap och är väl värt ett besök. Ny ladugård byggdes 1935.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:44) Kontakta föreningen