Harstena

"Harsteen" nämns 1535. (Koordinaten avser "mitt i byn").

Upptas som fiskehemman i 1543 års skattelängd, då fiskaren Ragvald bebor ön.

År 1641 bor här två familjer om sammanlagt åtta personer. År 1734 tio familjer med 24 personer och 1828 14 familjer om 83 personer. Koleran drabbade ön 1866 och 14 personer avled. Sedan höll sig befolkningen ganska konstant till början av 1900-talet. År 1932 fanns 73 boende (41 män och 32 kvinnor). År 1951 fanns 17 hushåll med 50 invånare och trettio år senare ca. 13 fast boende. Vid utgången av 1900-talet är de bofastas antal ca. 10. Ett viktigt datum i Harstenas historia är 19 oktober 1757 då man friköpte det forna kronohemmanet och fick sitt egna skattehemman. Därefter delades byn upp i fiskevatten liksom skiften, och kom att ingå i en brukningsordning där man varje år cirkulerar. Denna ordning gäller alltjämt, och Harstena har alltså aldrig varit föremål för varken storskifte eller laga skifte. Sälfångst har bedrivits från begynnelsen och fram till 1940, då den sista sälklubbningen genomfördes. Sälbådarna nordost om ön kunde härbärgera upp till 20-30.000 sälar så sent som på 1930-talet. Harstena fick telefon 5/9 1930 och el 1945.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:28) Kontakta föreningen