Stora Fjället

På karta från 1701 redovisas ungefär här ett torp. Osäkert dock om det är Stora eller Lilla Fjället som avses.

Bostadshuset uppfört omkr. 1850. Enl. husförhörslängden 1857 (då stället överförs från Ringarum till Gryt) bor två familjer i "Fjällen" - man skiljer inte på Stora och Lilla Fjället. Dels Torparen Jonas Andersson med hustrun Maria Larsdotter och deras två döttrar samt två fosterbarn (syskonen Pehr och Emelie Flygare). Dels sågaren Carl Andersson med hustru Eva Elisabeth Svärd och deras två barn samt drängen Sven Carlsson och pigan Maria Jonsdotter.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:28) Kontakta föreningen