Hummelvik

Omnämns som "Humblauik" 1535.

Upptar 1543 tre hela frälsehemman. Två av dessa ägdes av Björn Pedersson Bååt (död 1570).

Namnet kommer av växten humle.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1853. Ladugården (98 x 18 m.) uppförd i två etapper: 1920 och 1931. Före 1854 bröts tidvis kopparmalm vid Hummelvik.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-12-14 20:02:11) Kontakta föreningen