Åldersfred, Olofsfrid

Åldersfrid (Olofsfrid). Nämns för första gången i husförhörslängden 1831 då sockenskomakaren och torparen Olof Edström med hustrun Anna Persdotter och fem barn flyttar in.

Benämns "Olofsfrid" på 1878 års karta.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:41) Kontakta föreningen