Stadshammar, Starhammar, Stora Stasshamar, Stadzhammar

"Starhammar" nämns 1453. Den närbelägna Hulsjön hette på äldre kartor "Stars- hammarsjön" och troligen Starsio (Starrsjön) ännu tidigare. Hammar betyder "stenig backe / höjd".

Jordeboken 1543 upptar två hela frälsehemman. "Stora Stasshamar" nämns 1583 och torde vara samma plats som dagens Stadshammar. Ett "Lilla Stadzhammar" nämns 1715 och tros ha legat strax söder om nuvarande Stadshammar. Okänt när det försvinner, men på 1845/46 och 1878 års karta finns inte Lilla Stadshammar redovisat.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1862. (Se även Dräg).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:13) Kontakta föreningen