Kungsvägen

Gamla vägen från Söderköping och söderut är medeltida. Den blev upphöjd till kungsväg när vägsystemet organiserades av Axel Oxenstierna under Drottning Christina på 1650-talet. Postväsendet dateras till 1632 och bönderna ålades av landshövdingen att både bygga och underhålla vägar. Den ursprungliga sträckningen av vägen som fortfarande är fullt farbar – delvis t o m allmän väg – går från Gusum via Grönstorp och in i Tryserums socken vid Älgerum, förbi Häradssätter och Västertryserum över Knappekulla för att vid Botorp gå ut ur Tryserums socken och vidare ner mot Öjelsbo och Skedshult. Längs vägen som slingrar sig smal och backig finns med jämna mellanrum milstolpar huggna i kalksten. Dessa stenar restes under kung Fredrik I:s regeringstid på 1730-talet varje hel-, halv- och kvartsmil (1 gammalmil = 1,07 nymil). Milstenar sattes upp så att både postiljon och resande kunde avgöra hur långt det var kvar till nästa anhalt – skjutshåll eller gästgiveri. År 1649 infördes en lag som innebar att bönderna skulle hålla gäster med nödtorftigt husrum samt stallrum för hästarna, men också mat och öl. Utmed Kungsvägen i Tryserums socken fanns gästgiveri i Knappekulla och vid Älgerums bro fanns en lönnkrog, d v s inofficiell, olaglig krog.

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-03-15 10:22:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-10-08 20:06:52) Kontakta föreningen