Lilla Vittbråten

Klinten nämns 1801.

Nämns sedan i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här torparen Thore Persson, hustrun Cajsa Nilsdotter, sönerna Johan Petter och Eric Magnus samt döttrarna Cajsa Lotta och Gustafva. Ytterligare ett antal personer finns antecknade. Dessa bor förmodligen i en intilliggande stuga.

Från och med 1815-22 års husförhörslängd kallas stället Boklint / Boklinten, och heter så fram till omkr. 1870, då det byter namn till Lilla Wittbråten. (Se även "Stora Vittbråten", "Vittbråten" och "Wevlingsstället").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:07:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-12-12 17:06:41) Kontakta föreningen