Stinghult 1:8, Stonggelzhult, Stengårdzhult, Stingesshult

Nämns i 1559 års jordebok som "Stonggelzhult" - ett nyss upptaget torp.

Skrivs 1571 "Stengårdzhult" och år 1613.

Storskifte fastställdes 1795.

"Stingesshult". Man- gårdsbyggnaden uppförd omkr. 1850. Ladugården uppförd omkr. 1903.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:47:01) Kontakta föreningen