Hållerstorp

Nämns i husförhörslängden 1841-45, då torparen Carl Gustav Andersson och hustrun Sofia Svensdotter samt barnen Anna, Augusta, Charlotta samt Anders bor här.

I husförhörslängden 1861-69 finns här antecknat Anders Peter Hjort och hustrun Hedda Andersdotter samt hans barn Carolina och Nils samt deras gemensamma barn Augusta, Christina, Hedda, Anna och Emma. Enl. muntlig uppgift skall stället även ha kallats "Hjortstället" i senare tid - efter denna familj.

Omkring 1870 byter stället namn till Catrineholm. Redovisas sista gången i 1891-98 års längd.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:00:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:16:53) Kontakta föreningen