Stinghult 1:7, Stonggelzhult, Stengårdzhult, Stingesshult

Nämns i 1559 års jordebok som "Stonggelzhult" - ett nyss upptaget torp.

Skrivs 1571 "Stengårdzhult" och år 1613 "Stingesshult".

Storskifte fastställdes 1795.

Man- gårdsbyggnaden uppförd 1922. Ladugården uppförd omkr. 1890.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:46:16) Kontakta föreningen