Stora Hult

Redovisas på karta 1773.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd (1809-14) nämns 1810 torpet Hult (byter namn till Stora Hult 1828). Då (1810) bor här torparen Anders Andersson, hustrun Anna Abramsdotter samt "odugliga" pigan Anna Carlsdotter. Bostadshus omkr. 1850. Ladugård uppförd omkr. 1890. Hult är ett gammalt namn för skogsdunge.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:06:06) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 20:04:33) Kontakta föreningen