Gamla Klinten, Båtsmanstorp rote nr 7

Båtsmanstorp under rote nr. 7.

Nämns 1699, då båtsmannen heter Lars Svan. Han fick avsked 1739.

Sedan följde ytterligare tio båtsmän i Klinten - alla med soldatnamnet Svan. Tre av dessa avled i krig. När husförhörslängderna börjar i socknen 1809 får vi även veta vad övriga familjemedlemmar heter. Då bor här båtsmannen Anders Gustaf Svan med hustrun Lena Nilsdotter och barnen Maja, Berta och Nils.

Vill du vetra mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 63ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:42:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-12-08 18:12:27) Kontakta föreningen