Svanbacken

Nämns i dödboken 1856 då Anna Maja Månsson, hustru till arbetaren Anders Petter Jonsson avlider den 9 september. Redan den 6 december samma år avlider Anders Petter i "bröstinflamation" och efterlämnar barnen Alfred Theodor (15 år) och Hilda Sofia (21 år). Beboddes permanent fram till 1954, då skogsarbetaren Klas Gerhard Gustavsson flyttar ut den 2 september. Svanbacken kan möjligen ha fått sitt namn efter båtsmännen i Klinten ca. 500 m. norr härom. De hade nämligen tillnamnet Svan.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:55:11) Kontakta föreningen