Näsängen

Redovisas som torp under Fågelvik 1726.

I Tryserums första husförhörslängd 1809 finns här antecknade torparen Per Andersson och hustrun Maja Bengtsdotter samt barnen Anders, Maja och Stina.

När Näsängen övergavs är svårare att säga.Näsängen finns med i husförhörslängdens register fram t.o.m. 1890, men från 1876 är aktuella sidor borta. Vi kan då bara konstatera att de som bodde här enl. längden 1869-76 var två familjer (ytterligare ett bostadshus - mindre och troligen äldre - fanns ca. 40 m. NV härom). Familj 1: Änkan Maria Fredriksdotter, sonen Johan Håkansson, gifta sonen och drängen Carl Viktor med hustrun och pigan Sofia Albertina Carlsdotter och deras tre barn samt brödernas syster Stina Carolina. Dessutom drängen Karl August Nilsson - tillsammans nio personer. Familj 2: Torparen Anders Gustaf Larsson, hustrun Nina Lotta Nilsdotter samt deras fyra barn. En visthusbod som stått här återfinns numera vid Sommarstugan, Kvädö, där den tjänstgör som sjöbod. Men dess emellan har den under en tid varit placerad vid Fiskartorpet på vägen mellan Glo och Kvädö. Ytterligare tre husgrunder efter uthus söder härom. Dessutom en jordkällarruin.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:53:17) Kontakta föreningen