Björnvarp

Skrives "Byörnwarp" 1399, då Benct Niclisson (gift med Bo Jonssons (Grip) änka), köper gården av Peder Lafreusson. Nämns i skiftesbrev 1453 och är 1571 tre hemman. Redovisas på karta över Fågelvik 1726. Mangårdsbyggnaden uppförd 1848. Ladugården från 1892 brann ned 17 /3 1994. Nytt stall på samma plats.

Vill du veta mera?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 28ff: Minnen från Björvarp 1922-1936 (Lars Kasselstrand)
"Socknar och gårdar i Tjust" Claes-Göran Petersen 2001.

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 48ff: Fogelvik med underlydande gårdar för 160 år sedan - beskrivning av fast egendom (Hannes Carlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 56ff: Från Tryserums fagra nejder (Sven Roxström)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:29:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:50:10) Kontakta föreningen