Nya Pethäll, Hultsberg

Enl. geologiska kartan från omkr. 1907 är Pethäll placerat här.

Från 1881 byter Pethäll namn till Hultsberg i husförhörslängden. Anledningen till namnbytet tycks ha varit att ägaren till stället, Johan Edvard Gustafsson vid denna tid byter efternamn till Hultman. Under senare delen av 1800-talet flyttades Pethäll hit från en plats 200 m. söder ut. Kanske skedde flytten och namnbytet samtidigt? Den siste som bor här är änkan Emma Charlotta Andersson, som bott här med sin familj sedan 7 nov. 1900. Hon blev änka 19 mars 1928 och avlider själv den 9 augusti 1940. Då hade hon en tid bott hos sin son. Därefter revs stället. Jordkällarruin 10 m. norr därom. Rester av uthus 15 m. söder därom.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 55ff: Tant Emma.Av en gammal god årgång (Eivor Andersson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-15 21:36:49) Kontakta föreningen