Södra Älgerum, Lindgrensstället, Kråkslottet

Redovisas på karta 1902. Har varit tvåvåningshus med två murstockar. Sista boende var snickare och handelsman och hette Lindgren. Sedan bodde här en kort tid AK-arbetare. Jordkällarruin i omedelbar anslutning.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 96ff: Släkten Lindgren (Sune Lindgren)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-15 21:37:23) Kontakta föreningen