Sjögården

År 1613 bebos gården av änkan Kerstin och knekten Inge.

År 1751 finns tre bönder (Per, Olof och Johan).

Storskifte 1791-95.

Laga skifte genomfördes 1848-51, varvid gårdarna Svederna, Bockkärr , Lund och Kärnhults gård flyttades ut.

Övriga gårdar i byn är: Sjögården, Andreasgården samt Högliden.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:48:53) Kontakta föreningen