Gamla Pethäll

Redovisas på denna plats enl. laga skiftets karta 1848. Nämns i husförhörslängden 1815-22 då torparen Magnus, hustrun Catharina Persdotter, sönerna Carl Magnus och Johan samt dottern Anna Lovisa bor här. Från 1881 byter Pethäll namn till Hultsberg. Anledningen till namnbytet tycks ha varit att ägaren till stället, Johan Edvard Gustafsson vid denna tid byter efternamn till Hultman.

Under senare delen av 1800-talet flyttades Pethäll 200 m. norr ut. Kanske skedde flytten och namnbytet samtidigt? Jordkällarruin ca. 7 m. öster härom. Stället tycks även ha kallats Spratan i folkmun. Något Spratan nämns inte i husförhörslängden. En teori om namnet är att den åkermark som omgav stället "spretade" åt alla håll.

Bokstaven e har sedan förändrats till a, vilket är ganska vanligt förekommande i gamla namn. Åkern strax öster om husgrunden heter också Spratan enl. samma karta.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:54:26) Kontakta föreningen