Gamla Kammarn

Kammarn nämns i husförhörslängden 1836, då sjuklige och svagsinte sjömannen Carl Cederholm och hans hustru Anna M Kristoffersdotter flyttar in. (Koordinaten avser jordkällarruin). Huset ligger kvar här och redovisas på karta 1881. Samma år byter Kammaren namn till Broberget i husförhörslängden. Men det är troligen vid denna tid som huset flyttas eller ett nytt hus uppförs 100 m. NNV härom. Det huset kom alltså att bli Broberg. (Se "Broberg").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 20:11:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:54:08) Kontakta föreningen