Lund

Omnämns kring 1750.

Vid laga skifte i Kärnhult flyttades en gård ut hit och ersatte det tidigare torpet som låg på en kulle 110 m. rakt söder (X 6451170 Y 1539844) om nuvarande bostadshus. Sist boende var Hjalmar och Vilhelmina Nilsson. Hjalmar avlider 26 mars 1960 och Vilhelmina bor kvar till 25 juni 1965. Bostadshuset uppfört omkr. 1900. Ladugården, uppförd 1914, är numera riven men stod kvar 1974.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:50:50) Kontakta föreningen